יוזמות הדיור של פרוייקט שיקום השכונות והשלכותיהן על תנאי הדיור וערך הדירות