למידה מהצלחות:הפקת ידע מכוון לפעולה מהרהור על עבודת מרכז "קשר"