לקסיקון עברי-אנגלי/ אנגלי-עברי למחקר גרונטולוגי מהדורה מתוקנת 1990