מוסדות לטיפול ממושך ומסגרות דיור מוגן: המצב ב1987 והתפתחויות לאורך זמן