מוסדות לטיפול ממושך ותכניות דיור מוגן: המצב ב1989 והתפתחויות לאורך זמן