מערכות פיקוח על מוסדות לקשישים: רשמים מסיור שנערך בניו יורק