מערכת השירותים והטיפול בקשישים מוגבלים בחברה הקיבוצית: תמצית ממצאי שנה ראשונה