מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך ותכניות הדיור המוגן – 1990