מרכזי יום ומועדונים לקשישים בעיר תל אביב-יפו – דוחות רקע לתוכנית אב לשירותים לקשישים בתל אביב-יפו: דו"ח מס' 3