ילדים ומשפחות בשירותי הרווחה המקומיים. ניתוח מאגר הנתונים "נתוני יסוד"