"סביבת החינוך החדשה"-תכנית לשינוי תפיסות חינוכיות למען קידום הישגים לימודיים. סיכום הערכה פרויקט בבתי ספר תיכוניים