עבודתם של צוותים לטיפול בילדים נפגעי אלימות בבתי חולים כלליים