פיתוח תכנית אב לשירותים לקשיש ברמה העירונית: סיכום הניסיון בירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה