צרכי פיתוח של תוכניות להתמודדות עם קידום התעסוקה של אוכלוסיות שאינן משתתפות באופן מלא בשוק העבודה, וסיכוייהן למוביליות חברתית