קליטתם בתעסוקה של רופאים עולים מברית-המועצות לשעבר: ממצאים ראשונים