קליטת עולים מברית המועצות לשעבר בשדרות: ממצאי מיפקד