רופא המשפחה כרופא המגע הראשון לבעיות בריאות של האוכלוסייה שבטיפולו