שילוב תלמידים עם שיתוק מוחין בחינוך הרגיל. הערכה של תכנית המח"ר- מרכז תמיכה לילדים עם שיתוק מוחין המשולבים בחינוך הרגיל