תדמיות של זיקנה בקבוצות ספציפיות בציבור: הצגת תיאטרון כמסגרת מחקרית