תהליכי הזדקנות ומשמעותם השוואה בין אירופה, ברית המועצות לשעבר וישראל