תכנון מערכת לדיווח שוטף של נתונים בנושאי כוח אדם בשירותים לקשישים בישראל: כרך ב' – נספחים