תכנון מערכת לדיווח שוטף של נתונים בנושאי כוח אדם ושירותים לקשישים בישראל: כרך א' – תכנון הצעות אלטרנטיביות למערכת דיווח