תפקיד הרופא הראשוני בישראל: ממצאים מוקדמים מסקר ארצי