מערכת השירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם: הישגים ואתגרים על פי מחקרי מכון ברוקדייל

דוח ייחודי זה מציג ניתוח אינטגרטיבי של 23 מחקרים שביצעו חוקרי מכון ברוקדייל, מאז שנת 1997. הדוח מציג את הישגי המערכת בשני העשורים האחרונים, ואת הקשיים המרכזיים העומדים בפניה היום.