המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות (מקא"ם) – השתלבות חיילי מקא"ם שהתגייסו בשנים 2010-1993 בשירות הצבאי ובחיים האזרחיים

המחקר נועד לתאר את מאפייני הרקע של החיילים והחיילות שהתגייסו למקא"ם בשנים 2010-1993 , ולהעריך את השתלבותם בשירות הצבאי ואת השתלבותם בחיים האזרחיים.