מרכזים למשפחות של ילדים ובני נוער עם מוגבלויות – מחקר הערכה

כדי לסייע למשפחות לילדים עם מוגבלויות יזמו ג'וינט ישראל-אשלים ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תכנית ניסיונית של מרכזים למשפחות שלילדיהן מוגבלויות מכל הסוגים. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ליווה את התכנית במחקר הערכה.