עט השדה – גיליון מיוחד בנושא קולקטיב אימפקט בישראל

קולטקיב אימפקט בישראל: עט השדה,  גליון 15 (מרץ 2015)