הערכת עלות-תועלת של תכנית אשת חיל

דוח זה מתאר הערכת עלות-תועלת של תכנית אשת חיל, שמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל, לשילוב בעבודה של נשים מרוחקות משוק העבודה שאינן מקבלות קצבת הבטחת הכנסה.