פיתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות במערכות שירות: לקחים וקווים מנחים מהספרות

מדידת תוצאות היא מעקב סדיר ומתמשך אחר המידה שבה משתתפי התוכנית חוו את השינויים והתועלות שאליהם מכוונות תוכניות שונות להתערבות חברתית. כלומר, מדידת תוצאות מספקת אפשרות להערכת המידה שבה תוכניות להתערבות חברתית ותוכניות שמסייעות להן מתקדמות לקראת הגשמת מטרותיהן. מסמך זה, מספק הדרכה הן לארגוני שדה המספקים שרותים והן לגופים ממשלתיים היוזמים הפעלה של מערכות למדידת תוצאות. יחד עם זאת, הוא אינו עוסק בארגון חלוקת העבודה בין הרמות הממשלתיות לקידום מערכות מעין אלו. המסמך שואב מידע על פרקטיקות מוצלחות במדידת תוצאות ממגוון מקורות, כדי:

  • להעמיק הן את ההבנה של תהליך מדידת התפוקות ושימושיו האפשריים והן את הסוגיות העולות בתכנון מדידת תוצאות מתמשכת
  • להגדיר את הצעדים בתהליך מדידת תוצאות ולספק הנחיות מעשיות ליישומו של כל צעד
  • להציע הנחיות כלליות ליישומו של תהליך מדידת תוצאות כמכלול

המסמך כולל גם:

  • ניתוח התנסויות ספציפיות עם מדידת תוצאות, הממחישות את מקצת הבעיות והפתרונות שעולים בתהליך מדידת תוצאות
  • כלים מעשיים ליישום
  • ביבליוגרפיה מוערת ומורחבת לקריאה נוספת

מסמך זה הוכן במסגרת פרויקט משותף של המכון עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקידום מדידת תוצאות בשירותי הרווחה.