התנהלות של משפחות במצבי פרידה וגירושין בעת משבר הקורונה: סקירה בין לאומית

במרבית המדינות שהותקנו בהן תקנות לשעת חירום המגבילות את חופש התנועה לשם התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, הוחרגו ילדים שהוריהם חיים בנפרד ממגבלת חופש התנועה. המסמך סוקר את האתגרים הניצבים בפני הורים במצבי פרידה או גירושין הנדרשים לקיים את חלוקת זמני השהות המוסדרת ביניהם בצו בית המשפט, כמו גם את דרכי ההתערבות ואת ההמלצות שמספקות המדינות השונות למשפחות.