תעסוקת נשים ערביות בנות 64-18

דוח זה נכתב במסגרת מחקר על תעסוקת נשים ערביות, והוא מבוסס על ניתוח נתונים של שלושה סוגי סקרים שנערכו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מטרת העל של המחקר היא לספק לכל הגורמים העוסקים בנושא זה תשתית מידע מעמיקה ומקיפה.