פיילוט מפ"ה – משפחות פוגשות הזדמנות תמצית מחקר הערכה