תוכנית התערבות בבית אבות לקידום בריאותם ואיכות חייהם של הדיירים בתחומים של תזונה ופעילות גופנית – מחקר הערכה

תוכנית ניסיונית לקידום בריאותם של הקשישים ולשיפור איכות חייהם הופעלה במשך שלוש שנים בבית אבות בירושלים. התוכנית הופעלה בשיתוף פעולה בין אשל לבין בית האבות והתמקדה בשני תחומים: הגברת הפעילות הגופנית ושיפור תהליכי התזונה וההזנה. הפעלתה הייתה כרוכה בשינויים משמעותיים בפעילות היום-יומית בבית האבות, ולשם כך יוחדו לה משאבי כוח אדם, ציוד וכסף. צוות ייעודי עסק בייזומה, פיתוחה, הפעלתה והטמעתה של התוכנית, תוך שיתוף פעולה הדוק עם צוות בית האבות מכל הדרגות.

התוכנית לוּותה במחקר הערכה שכלל הערכה של יישום התכנית ותוצאותיה. במסגרתו הופקו שלושה דוחות ביניים אשר נמסרו לאשל והתייחסו לתשומות התוכנית מבחינת כוח אדם וציוד, לתהליכים ולפעילות החדשה שנעשתה במסגרתה ולתוצאי הביניים שלה. הדוחות נתנו היזון-חוזר למעורבים בתוכנית, זיהו מוקדי חוזק וחולשה שלה ובחנו דרכים לשיפורה. הדוח הנוכחי מסַכֵּם את שלושת דוחות הביניים ובוחן היבטים מרכזיים ביישום התוכנית ושינויים במצבם של הדיירים. להלן מובאים כמה מממצאיו העיקריים:

  • בתחום הפעילות הגופנית גויסו מורים חדשים בעלי הכשרה לעבודה עם קשישים, גובשו תוכניות עבודה מוּבְנות ויעדי טיפול ספציפיים המותאמים לרמות תפקוד שונות. בנוסף לכך, פותח כלי מהימן להערכה תפקודית של קשישים תשושים, שהוכנס לשימוש קבוע להערכה ולמעקב שוטפים אחרי הדיירים.
  • במחלקות לעצמאיים ולתשושים ובמרכז היום הוגדל מספר שיעורי הפעילות הגופנית ומספר המשתתפים בהם, במחלקות לתשושי נפש וסיעוד הופעלו תוכניות חדשות, כמו "נאמני הליכה" להולכת דיירים, פעילות גופנית בישיבה ופעילות גופנית באמצעות מכשירי עזר לעמידה – "עמידונים", ונרכש מכשור נוסף.
  • במהלך התוכנית חל שיפור קל במצבם התפקודי של דיירי המחלקה לתשושים ושל המבקרים במרכז היום, וחלה ירידה בשיעור הנפילות בקרבם.
  • בתחום התזונה פותחו נוהלי עבודה מוּבְנים ופרוטוקולים בנושאים רבים, כמו, למשל, טיפול במצבי סיכון תזונתי, האכלת דיירים והערכת צריכת מזון. בנוסף לכך, שולבה תזונאית במחלקות לעצמאיים ולתשושים.
  • נוהלי העבודה במטבח והקשר שלו עם המחלקות נעשו יעילים יותר, ונרכש ציוד חדש ומתאים. נעשו פעולות לשיפור השירות בחדרי האוכל, כגון רכישת כלים אסתטיים, שימוש בתחתיות נייר במקום המגש והארכת משך הארוחות.
  • כל אלו תרמו לירידה במספר הדיירים בסיכון תזונתי במחלקות האלה ולשיפור מדדים תזונתיים בקרבם.

התוכנית חוללה שינויים חיוביים בבית האבות, ותרמה להגברת המודעות של הצוות לחשיבות שיש לפעילות גופנית ותזונה לאיכות החיים של הדיירים. רכיבים רבים שלה הותאמו לצרכים ולמשאבים של בית האבות והוטמעו בשגרת החיים בו. התוכנית ומחקר ההערכה שליווה אותה הוצגו בפני גורמים רבים, ובהם מנהלי בתי אבות אחרים, ועדות היגוי של אשל, מנהלים במשרד הבריאות והרווחה ובכנסים בארץ ובעולם. כיום נבחנות דרכים שונות ליישום חלקים רבים ממרכיביה בבתי אבות אחרים בארץ.

המחקר מומן בסיוע אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן.