תכניות ההכשרה לפיתוח מנהלים, עתודות ניהוליות וסגל בכיר במשרד האוצר: סיכום ששת המחזורים הראשונים