אימוץ עם קשר ואימוץ על ידי משפחות אומנות: חקר מקרים

דוח זה מתאר מחקר איכותני שנערך על מקרי אימוץ הלכה למעשה משני מודלים חדשים יחסית בארץ של אימוץ: אימוץ עם קשר ("אימוץ פתוח") ואימוץ על-ידי משפחות אומנות. מטרתו של הדוח הנוכחי היא לספק מידע שיסייע בהרחבת מענה האימוץ לילדים רבים יותר ובשיפור השירותים לתמיכה בקהילת האימוץ.