שירותי האומנה בישראל: תהליכי שינוי ותמונת מצב

המחקר, שבוצע בשנים 2012-2011, בחן את אופן ההפעלה של שירותי האומנה מנקודת המבט של הארגונים המפעילים ושל המשפחות האומנות. במחקר אף נבחנו המגמות והשינויים שחלו בענף האומנה בשנים 2012-2000.