שבריריות בקרב זקנים

שבריריות היא תסמונת גריאטרית המתבטאת בהתדרדרות תפקודית עקב ירידה רב-מערכתית במאגרים הפיזיולוגיים של האדם. שבריריות גורמת למועדות מוגברת לתוצאות שליליות, כגון אשפוז, מוגבלות ותמותה. זהו אחד הנושאים המרכזיים כיום בתחום הזיקנה, משום שהכרת ההתפתחות של שבריריות עשויה לקדם את האיתור והזיהוי של מי שנמצא בסיכון לתוצאות שליליות, ובעקבות זאת לעזור בתכנון התערבות וטיפול מונע. למרות חשיבות הנושא, עד היום  הוא לא נחקר בישראל. המחקר הנוכחי נועד לבדוק את מהלך השבריריות בקרב זקנים במשך שש שנים (2014-2008) ואת הקשר בין שבריריות לבין שימוש בשירותי בריאות ותמותה.

המחקר מנצל נתונים מסקר שביצענו בשנת 2008 בקרב מבוטחים בני 65 ומעלה באחת מקופות החולים הגדולות. בסקר נכללו 608 איש שגרים בקהילה, גילם הממוצע היה 79 שנים. בסקר שני, שביצענו בשנת 2014 חזרנו אל אותם האנשים, ומתוכם איתרנו 281 איש (46%). השאר, 183 איש – נפטרו (30%), והאחרים נשרו מסיבות אחרות. המשתתפים בשני הסקרים רואיינו טלפונית בשאלון מובנה סגור שכלל את מדד The Vulnerable Elders Survey -VES שהוא כלי נפוץ לאיתור שבריריות.

מממצאי המחקר:

  • ניתוח הישרדות מלמד ש-86% מהלא שבריריים היו בחיים ב-2014 לעומת 52% ממי שהיו שבריריים. הסיכון לתמותה (hazard ratio) עמד על 3.5.
  • בשנת 2008 60% היו שבריריים, כעבור שש שנים 80% היו שבריריים.
  • בקרב שליש מאלה שהיו שבריריים בשנת 2008 מצב השבריריות התדרדר אחרי שש שנים.
  • למי שלא היו שבריריים והפכו לשבריריים ולמי שהיו ונשארו שבריריים (שמצבם נשאר יציב או הורע) היה סיכוי הרבה יותר גבוה להיות מאושפז ב-12 החודשים האחרונים, לקבל שירות טיפול בית ולחיות עם מטפלת בבית, מאשר למי שהיו ונשארו לא שבריריים.

ממצאי המחקר מראים, לראשונה בישראל, שהשינויים במצב השבריריות של זקנים הם שכיחים, והחמרה במצב  השבריריות מגבירה את השימוש בשירותי הבריאות ואת  התמותה. לנוכח זאת חשוב להרחיב את ההיכרות עם הנושא ולפתח דרכי אבחון והתמודדות עם שבריריות – מרמת קובעי המדיניות, דרך ספקי השירותים ועד רמת הרופא הבודד.
הממצאים מופצים כיום בהרחבה בקופות החולים, במועצות לאומיות ובפורומים נוספים וזוכים להתעניינות רבה. משרד הבריאות, בהכירו בחשיבות הנושא, יזם דיאלוג מקצועי כדי למצוא דרכים הולמות לשפר את ההתמודדות עם שבריריות בקרב זקנים.

המחקר מומן באמצעות קרן מכבי למחקר.

הצעה לציטוט בעברית:
בנטור, נ., שטרנברג, ש. ושולדינר, ג'. (2015).שבריריות בקרב זקנים.
דמ-15-685. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Bentur, N., Sternberg, S., & Shuldiner, J. (2015). Frailty among Older Adults. RR-685-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)