מחקר הערכה על מרכזי "חסד": זהות יהודית, קהילתיות והתנדבות

דוח זה הינו ראשון מתוך סדרת דוחות, המציגים ממצאים ממחקר הערכה מקיף על מרכזי חסד לקהילה ולרווחה במדינות ברית המועצות לשעבר. היוזמה לעריכת המחקר באה מהמחלקה הרוסית של הג'וינט. המחקר נערך על-ידי ג'וינט-מכון ברוקדייל, בשיתוף עם המכון להכשרת עובדי קהילה ורווחה ע"ש ויליאם רוזנוולד, סנט פטרסבורג, רוסיה.

"מודל חסד" כרשת שירותים רב-תכליתית, פותח על-ידי ה-AJJDC בתום העידן הקומוניסטי, כמענה לצרכים של האוכלוסייה היהודית המקומית שעיקרה קשישים הסובלים מבעיות בריאות וכלכלה חמורות, וכן במטרה לאפשר פיתוח של קהילות יהודיות מקומיות. רשת שירותים זו כוללת כיום מעל ל-170 מרכזי חסד ברחבי ברית המועצות לשעבר, המספקים סיוע למעל 250,000 לקוחות. "מודל חסד" נשען על שלושה עקרונות מרכזיים: ערכים יהודיים, קהילתיות והתנדבות. מטרת המרכזים היא, אפוא, לא רק לספק שירותי רווחה וסיוע חומרי אלא גם לענות לצרכים נוספים של האוכלוסיה היהודית הקשורים בפיתוח הקהילה ובחידוש החיים היהודיים.

מטרת המחקר היתה להעריך את תרומתו של "חסד" לפיתוח קהילתי ולחידוש החיים היהודיים במדינות ברית המועצות לשעבר. המחקר נערך בשמונה "חסדים" ברוסיה, אוקראינה ורוסיה הלבנה, ובדק את תרומתו של "חסד" מנקודת מבטם של מנהלי "חסד", העובדים, המתנדבים, מטפלי בית העובדים מטעם "חסד", הלקוחות, וכן אנשי מפתח בקהילה.

דוח זה מתמקד בהשפעתו של "חסד" על חיזוק הזהות היהודית, בעבודת ההתנדבות ב"חסד" וכן בהכשרה ובצורכי ההכשרה של העובדים ב"חסד", והוא מציג ממצאים בנושאים אלה מתוך נקודת מבטם של 445 עובדי חסד משמונת ה"חסדים". מן הממצאים עולה כי:

  • "חסד" תרם לחיזוק הזהות היהודית של העובדים. הדבר בא לידי ביטוי בעמדותיהם, בתחושת השייכות לעם היהודי, בידע על מושגים יהודיים, בהתנהגות (כגון הדלקת נרות, שמירת חגים), ובקשר שמקיימים עם הקהילה היהודית. בנוסף, נמצא כי "חסד" גם תרם להגברת מעורבות חברתית כללית בקרב העובדים.
  • רוב העובדים (63%) רואים ב"חסד" מרכז של חיי הקהילה היהודית בעירם, ומדיווחם עולה כי "חסד" משתף פעולה עם ארגונים יהודיים אחרים בעיר ובעיקר עם המרכז הקהילתי היהודי ועם ארגונים אחרים של הג'וינט. שיעור גבוה מאוד (95%) דיווחו כי על "חסד" להרחיב את פעילותו לקבוצות נזקקות נוספות באוכלוסיה היהודית, בעיקר לילדים ולמשפחות חד-הוריות.
  • למתנדבים תפקיד מרכזי ב"חסד". שיעור גבוה מקרב העובדים (71%) ציינו כי הם עובדים יחד עם המתנדבים. רובם הגדול דיווחו כי הם שבעי רצון מתפקודם (95%), וכי הם רואים בהם חלק חשוב מ"חסד" (99%). רוב העובדים דיווחו כי יש לגייס מתנדבים נוספים, בעיקר בגילאים 20-40. מן העובדים עולה כי "חסד" מספק מגוון תמריצים להתנדבות. יחד עם זאת, הם העלו הצעות לשיפור התמריצים וכן ציינו תחומי הכשרה הנחוצים למתנדבים.
  • המניעים המרכזיים לעבודה ב"חסד" קשורים לעניין בתפקיד, להתפתחות מקצועית, להרחבת המעגל החברתי, ולרצון לסייע לאוכלוסיה היהודית בעיר. מרבית העובדים (71%) קיבלו במהלך עבודתם הכשרה לפיתוח מקצועי. יחד עם זאת רבים דיווחו על צורך בהכשרה נוספת במגוון תחומים.
  • העובדים נתנו הערכה חיובית מאוד על "חסד" כמקום עבודה.

המחקר נערך במימון המחלקה הרוסית של הג'וינט וממצאיו משמשים לפיתוח מתמשך של רשת "חסד".