תכנית עידית-סכנין להשלמת השכלה ושילוב נשים ערביות בתעסוקה

תכנית "עידית" פותחה על-ידי מיזם התעסוקה תבת-תנופה בתעסוקה בג'וינט-ישראל לשם שילוב בעבודה של נשים מאוכלוסיות חלשות שונות (עולות, יהודיות ותיקות, דרוזיות וערביות).