תכנית עידוד לטיפול בילדים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז (ADHD) בארבעה בתי ספר בירושלים – תמצית מחקר הערכה

תכנית עידוד לוותה במחקר מקיף שבוצע על-ידי מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל והמכון הירושלמי להתפתחות הילד. המחקר נועד בעיקרו לבדוק את האפקטיביות של התכנית באיתור, אבחון, טיפול בסימפטומים התנהגותיים וקידום הילדים מבחינה חינוכית וחברתית. במסגרת המחקר רואיינו התלמידים הסובלים מ-ADHD, הוריהם, מוריהם וחבריהם לכיתה.