תכנית עידוד בשיטת נקודה תכנית בית-ספרית לטיפול בילדים עם הפרעות קשב וריכוז (ADHD)

תכנית עידוד היא תכנית ניסיונית שמטרתה לספק שירות הוליסטי במסגרת בית הספר, הכולל אבחון וטיפול בילדים הסובלים מ-ADHD (הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות) וייעוץ והדרכה להורי הילדים ומוריהם. התכנית פותחה כחלק מיישום המלצות ועדה בין-משרדית בראשות פרופ' אשר אור-נוי.

אשלים, בשותפות עם משרד הבריאות, משרד החינוך ומנהל החינוך בעיריית ירושלים, נרתמו לאתגר לפתח שיטות טיפול ומערכים ארגוניים, שיסייעו בידי צוותים חינוכיים בבתי ספר ובידי בני משפחה להפחית את הסיכון שבו מצויים ילדים ובני נוער עם הפרעת קשב וריכוז ולסייע בשיפור איכות חייהם.

תכנית עידוד מופעלת על-פי שיטת נקודה (נירולוגיה, קוגניציה, דינמיקה, התנהגות). בבסיס גישת נקודה נמצאת ההנחה כי תפקוד הילד נובע משילוב של גורמים נירולוגיים, התנהגותיים, קוגניטיביים ורגשיים. השיטה גורסת כי שיתוף פעולה בין המורים לבין ההורים ובין התלמידים מאפשר למקם את הילד המאתגר בנתיב הנקודה ולקדמו לקראת שליטה וניהול עצמי. השיטה גם מקלה על ההתמודדות של כל הגורמים האחרים הבאים במגע עם הילד – ההורים, המורים והתלמידים האחרים.

המערך הטיפולי של תכנית עידוד לווה במחקר הערכה מקיף שבוצע בידי צוות המרכז לחקר מוגבלויות במאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל והמכון הירושלמי להתפתחות הילד (תוצאות המחקר מובאות בהרחבה בדוח מחקר בהוצאת מכון ברוקדייל – תמ-08-26). המחקר נועד בעיקרו לבדוק את יעילות ההתערבות בטיפול בסימפטומים התנהגותיים והשפעתה על כישורי הלמידה של הילדים המטופלים. היעד היה לאפשר את הרחבת התכנית לבתי ספר נוספים בהתאם להצלחת התכנית.

החוברת הנוכחית מהווה מדריך ליישום תכנית עידוד בבתי הספר. בחוברת ארבעה חלקים: החלק הראשון מתאר את תופעת ADHD ואת השלכותיה; בחלק השני מפורטים השיטה והכלים ליישומה; החלק השלישי מתאר את יישום תכנית עידוד; והחלק הרביעי מציג את תוצאות המחקר להערכת יישום התכנית.

החוברת מהווה בסיס להפצת התכנית לבתי ספר נוספים. מעבר לכך, היא תורמת לידע על התופעה ולהעלאת המודעות לגביה ומספקת לצוותי ההוראה בבתי הספר כלים להתמודדות עם הילדים הסובלים מהפרעות אלו.

תכנית עידוד והמחקר נערכו במימון אשלים, משרד הבריאות, עיריית ירושלים וקרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. קרן ברמן גם סייעה בהוצאה לאור של חוברת זו.