תכנית עידוד בשיטת נקודה תכנית בית-ספרית לטיפול בילדים עם הפרעות קשב וריכוז (ADHD)

החוברת מהווה מדריך ליישום תכנית עידוד בבתי הספר. מעבר לכך, היא תורמת לידע על התופעה ולהעלאת המודעות לגביה ומספקת לצוותי ההוראה בבתי הספר כלים להתמודדות עם הילדים הסובלים מהפרעות אלו.