מבצע החירום של איחוד הקהילות היהודיות, פדרציות צפון אמריקה (UJC), לאחר מלחמת לבנון השנייה

בקיץ 2006 התרחשה מלחמת לבנון השנייה. מספר חודשים לאחר מכן החלה פעולת שיקום בתחום הילדים והנוער מטעם איחוד הקהילות היהודיות, פדרציות צפון אמריקה (UJC), במטרה לספק מענים לצרכים השונים שעלו בעקבות המלחמה. הפעולה הפיקה מעל 200 תוכניות שהופעלו באמצעות ג'וינט ישראל-אשלים, הסוכנות היהודית והקואליציה הישראלית לטראומה בתחומים שונים: העשרה, חינוך ערכי, שיפור הישגים לימודיים ומניעת נשירה, טיפול בטראומה, תוכניות לגיל הרך ולילדים עם צרכים מיוחדים. התוכניות הופעלו בכ-60 יישובים, והשתתפו בהן עשרות אלפי ילדים, במשך כשנתיים.

הדוח הנוכחי מציג תמונה מסכמת מהערכת 12 יישובים שנעשתה בשני שלבים – מספר חודשים לאחר התחלת הפעולה ושנה לאחר מכן. בדוח נוסף (שיתפרסם בקרוב) מוצגת בפירוט תפיסתם של ההורים לגבי  צורכי ילדיהם ולגבי המענים שהם קיבלו בתקופת "הפעולה". המחקר עונה על מספר שאלות, בהן:

  • מה הפריסה והיקף התוכניות שהפיקה הפעולה בכל שנה?
  • מהי מידת התאמתה של הפעולה לצורכי אוכלוסיית היעד?
  • מהן נקודות החוזק ומהם הקשיים ביישום הפעולה ומה מידת שביעות הרצון ממנה?
  • מהי התרומה לילדים, לבתי ספר, לגורמים המפעילים ולארגונים האחראיים?
  • אילו לקחים ניתן להפיק לקראת מצב חירום עתידי?

המידע נאסף באמצעות: א. ראיונות עומק עם אנשי מפתח מהיישובים, מהארגונים האחראיים, מהגורמים המפעילים את התוכניות ומהארגון המממן את הפעולה; ב. ראיונות וקבוצות מיקוד עם אנשי צוות בבתי ספר ועם תלמידים; ג. סקרים טלפוניים עם הורים.

מהממצאים עולה כי תהליך הכניסה ליישובים היה מהיר והביא לפריסת מספר רב של תכניות עבור היקף גדול של ילדים ונוער. ביישובים שבהם הופעלו תוכניות ניתן להבחין בשינויים חיוביים שהתחוללו בקרב הילדים, בקרב ההורים ובקרב הצוותים החינוכיים, לעומת המצב אחרי המלחמה. נוסף לכך, אפשרה הפעולה מתן טיפול ושירותים לפלחי אוכלוסייה שלרוב אינם נהנים מפעילויות אלה, כגון המגזר הערבי/דרוזי.

דוח ביניים שהוגש בתום שנת הפעילות הראשונה שימש לזיהוי קשיים מרכזיים ביישום ההפעלה ובשיפורה בשנה השנייה. מממצאי המחקר עולים סוגיות ולקחים משמעותיים ליישום תוכניות חירום ושיקום בעתיד.

המחקר נערך בשיתוף האגף לתכנון, מחקר ומידע במחלקה לישראל של הסוכנות היהודית, ביוזמת איחוד הקהילות היהודיות, פדרציות צפון אמריקה (UJC) ומומן בסיועו.

הצעה לציטוט בעברית:
כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., ולוי, ד. (2009). מבצע החירום של איחוד הקהילות היהודיות, פדרציות צפון אמריקה (UJC), לאחר מלחמת לבנון השנייהדמ-09-548. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.