"רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה": הערכת מודל לקידום תעסוקה ברשויות מקומיות עירוניות

התכנית "רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה" נועדה לקדם השתלבות בתעסוקה של תושבי רשויות מקומיות עירוניות, הנמצאים מחוץ למעגל העבודה, באמצעות בניית תשתית קהילתית-יישובית. בשנים 2010-2007 פעלה התכנית בהובלה המקצועית ובמימון של תבת. בשנת 2011 היא הוטמעה במשרד התמ"ת. בכל השנים הללו הופעלה התכנית על-ידי החברה למתנ"סים. התכנית כוללת: הקמת תשתית ארגונית ופיזית – מרכז תעסוקה; הקמת תשתית מידע בנושאי תעסוקה; הקמת תשתית קהילתית תומכת-תעסוקה.

המחקר בדק את אופן היישום של התכנית ואת תוצאותיה בשלוש השנים הראשונות לקיומה (2009-2007) בחמישה יישובים בצפון הארץ: עכו, כרמיאל, טמרה-כבול, קריית שמונה ובית שאן, וניסה לזהות את הרכיבים המרכזיים שתרמו להצלחת היישום של התכנית כמו כן, בחן המחקר את תהליך העברת התכנית מתבת למשרד התמ"ת. בדיקת היישום מתייחסת לרכיבים הבאים:

  • התשתית הארגונית, הפיזית ותשתית המידע
  • מיסוד תהליכי העבודה, תוך התייחסות גם ליישום רכיב ההשכלה והרכיב הקהילתי
  • השירותים מקדמי התעסוקה שסופקו למשתתפים
  • תוצאות ההשתתפות בתכנית מבחינת השמה בעבודה והתמדה בה
  • היקף הלקוחות הפוטנציאליים  מבין תושבי היישוב

המידע נאסף באוגוסט 2009 באמצעות מספר כלים: ראיונות פנים-אל-פנים עם מנהלי התכניות והצוותים במרכזי התעסוקה; תצפיות במפגשי עבודה של מנהלי התכנית; ראיונות טלפוניים עם אנשי מפתח הקשורים לתכנית; מידע על המשתתפים ממערכות המידע המנהליות של התכנית וממאגר המידע של תבת וכן מידע על דפוסי התעסוקה ביישוב מתוך סקרי כוח אדם של הלמ"ס.

ממצאי המחקר הוצגו בפני מנכ"ל משרד התמ"ת, מנהל המטה לפיתוח אזורי וצוותו ו מנהלי התכנית מטעם תבת והחברה למתנסי"ם. הממצאים שימשו לכתיבת מדריך ההפעלה של התכנית והיוו תשומה חשובה בתהליך העברת האחריות לתכנית מתבת אל משרד התמ"ת.

המחקר ניזום על-ידי תבת-תנופה בתעסוקה, ונערך במימונה.

 

הצעה לציטוט בעברית:
מנדלר,ד. וקינג, י. (2012). "רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה": הערכת מודל לקידום תעסוקה ברשויות מקומיות עירוניות. דמ-12-612. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
 
הצעה לציטוט באנגלית:
Mandler, D, & King, J.  (2012). "Localities Promoting Employment, Education and Community" : An Evaluation of a Model to Promote Employment in Urban Localities. RR-618-12. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)