מיפוי תכניות הבטחת איכות בקופות-החולים בישראל

הרצון לספק שירותים רפואיים באיכות גבוהה הוא אתגר מרכזי במערכות בריאות בכל העולם. ארגונים המספקים שירותי בריאות מחפשים דרכים לשפר איכות הטיפול ותוצאיו. בעבודה זו אנו בוחנים מגוון דרכים לשיפור איכות ומתמקדים באחת מהן: תכניות הבטחת איכות, שהן תכניות מובנות שכוללות מספר שלבים: איסוף נתונים על תהליכי או תוצאי טיפול או שירות; ניתוח נתונים וקביעת דרכים לשיפור; הפעלת התערבות שמיועדת לשפר את המצב; ואיסוף נתונים חוזר כדי לבדוק את השפעת ההתערבות.

אחת הסוגיות העיקריות ביישום תכניות הבטחת איכות כיום היא הצורך בהבנה טובה יותר של גורמים ארגוניים וסביבתיים התורמים לאפקטיביות של התכנית. לאור זאת, הוגדרו למחקר זה שלוש מטרות:

  • לבחון את מקומן של תכניות הבטחת איכות במסגרת המדיניות הכוללת של קופות-החולים בישראל לשיפור איכות הטיפול והשירות.
  • למפות את סוגי תכניות שיפור האיכות בקופות-החולים ואת תחומי התוכן שלהן.
  • לבחון באילו תחומים יש צורך בתכניות נוספות וקשיים העומדים בפני הפעלתן.
  • לזהות גורמים התורמים להצלחה או לכישלון של תכניות הבטחת איכות.

המחקר מבוסס על סדרת ראיונות עומק שנערכו עם 71 עובדים במטה של ארבע קופות-החולים ובמחוזות במהלך 2001, ועל סדרה נוספת של ראיונות שנערכו במהלך 2003 עם 42 עובדים המפעילים תכניות הבטחת איכות, ארבע מוצלחות ושלוש לא מוצלחות.

ממצאי המחקר מלמדים כי כל הקופות מכריזות על מחויבות לאיכות, ומפעילות מגוון תכניות לשיפור איכות. עם זאת, התכניות להבטחת איכות אינן האסטרטגיה העיקרית. ישנם גורמים רבים התורמים להצלחה של תכנית הבטחת איכות, ולא ניתן להצביע על מאפיין זה או אחר האחראי לבדו להצלחת התכנית או לכישלונה. עם זאת, בראיונות הודגשו שני גורמים מרכזיים הקשורים בהצלחת תכניות והם: תמיכה מתמשכת של ההנהלה, ומנהיגות חזקה ויעילה, שדוחפת את התכנית קדימה.

על סמך ממצאי המחקר הוצעו מספר כיוונים שיכולים לעודד הרחבת יישום מוצלח של תכניות להבטחת איכות:

  • פיתוח מערכות מידע לניטור קבוע של מדדי איכות
  • התייחסות למכלול הגורמים המשפיעים על יישום תכנית כבר בשלב התכנון
  • בחינת אפשרות למתן תמריצים לקופות כדי לעודד השקעת משאבים בתכניות להבטחת איכות
  • המשך פיתוח מאגר הידע על גורמים המשפיעים על הצלחת התכניות.

המחקר מומן בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.