דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות 2021

בימים אלו עורך מכון ברוקדייל סקר טלפוני במסגרת הסבב ה-13 של המחקר

 

מה זה סקר חבב"ם?

מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995, עוקב מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בסדרת סקרים דו-שנתיים אחר דעת הציבור על רמת השירות ועל תפקוד מערכת הבריאות. המחקר מבצע הערכה מנקודת המבט של המבוטחים ומבקש לתת ביטוי לקולם בתהליך קביעת המדיניות. בימים אלו עורך מכון ברוקדייל  סקר טלפוני במסגרת הסבב ה 13 של המחקר בניהולן של ד"ר מיכל לרון, רינה מעוז-ברויאר ושרביט פיאלקו, ובליווי ועדת היגוי שהיו שותפים בה נציגי כל קופות החולים, משרד הבריאות, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי, ארגוני צרכנים והאקדמיה.

 

 

למה זה חשוב?

המחקר מספק מידע שוטף שמסייע למנהלים בקופות החולים ולקובעי מדיניות לעקוב אחר מדדים לתפקוד שירותי הבריאות. המחקר מאיר מגמות חיוביות, וכן תחומים שבהם יש צורך בשיפור, ותורם בכך להעלאת תחומים אלה לדיון ציבורי ולקידום התכנון של מענים מתאימים. כמו כן, המחקר נותן ביטוי לדעתם של צרכני השירותים ומאפשר להתחשב בה בתהליכי קביעת מדיניות. הממצאים הוצגו לקובעי מדיניות במשרד הבריאות ובקופות חולים, ואנו מקווים כי הם יסייעו לפעולות המתבצעות היום לחיזוק המערכת הציבורית ולצמצום פערים.

 

לקריאת הדוחות מהסקרים הקודמים לחצו כאן