בני נוער וצעירים בישראל שאינם לומדים ואינם עובדים ( NEET ): מאפיינים, צרכים ומדיניות

המאמר הוצג בכינוס בין-לאומי על בני נוער שאינם עובדים ואינם לומדים, סיאול 2017