סקירה חדשה של צורכי הרווחה בישראל

דוח זה, שהוזמן ובוצע בחסות קרן מוריס וויויאן ווהל, מציג סקירה של מדדי רווחה עיקריים ומגמות מרכזיות המהווים את הבסיס לבחירת תחומי הרווחה המתוארים. בדוח מוגדרים ומוצגים שישה תחומי צורך עיקריים ו-37 תחומי פעילות אפשריים בתוך התחומים האלה. תחומי הצורך מתוארים על רקע מסגרת מושגית מובנית שיכולה לסייע בקבלת החלטות בנוגע לסדרי עדיפויות. הדוח אינו מביא המלצות ספציפיות אלא מיועד לספק בסיס מיודע יותר לקבלת החלטות.