מענים להכנה לשירות צבאי עבור בני נוער יוצאי אתיופיה

מטרת המחקר היא לזהות כיווני פעולה והצעות למדיניות כדי לשפר את ההכנה של יוצאי אתיופיה לשירות הצבאי, אשר
תוביל לשיפור איכות השירות שלהם.