התכנית למחנכים יהודיים בחמ"ע: מחקר הערכה

החל משנת 2007 מתקיימים מדי שנה בחבר המדינות העצמאיות (חמ"ע) סמינרי הכשרה המאורגנים על-ידי הג'וינט. אלה מיועדים לאנשי מקצוע בתחום החינוך היהודי הבלתי פורמלי העובדים בארגונים מקומיים הנתמכים על ידי ג'וינט. בשנת 2013 השיק הג'וינט יוזמה חדשה, התכנית למחנכים יהודיים The Jewish Educators Program במטרה להציג אסטרטגיה של "להכשיר את המכשירים" (train the trainers). במסגרת תכנית זו, אנשי מקצוע מקומיים הוכשרו להעביר הכשרות לצוות רחב של אנשי חינוך יהודי בלתי פורמלי. התחושה הייתה כי מחנכים מקומיים עשויים לתת מענה מותאם יותר להקשר המקומי, ועשויים להיות בעלי ערך מוסף ביכולתם להעצים את הקהילה המקומית.

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ביצע מחקר הערכה של תכנית ההכשרה, בתקופה שבין ינואר 2014 לפברואר 2015. ההערכה התמקדה בשני סוגי הכשרות שהועברו על ידי אנשי מקצוע המקומיים: הכשרות עבור עובדי התחדשות יהודית ועבור מנהלי מועדוני נוער. המחקר בחן את אופן היישום של ההכשרות ואת איכותן, את התרומה לצוותי התכניות המקומיים, ואת הדרך שבה הם יישמו את הידע ואת המיומנויות שנרכשו במסגרת עבודתם בקהילה. נוסף לכך המחקר כלל מספר מקרי בוחן של פעילויות קהילתיות שהועברו על ידי צוות התכניות המקומי, וזאת כדי לאפשר הבנה טובה יותר של פעילויות אלה ושל תרומותיהן למשתתפים.

נבחנה ראייתן של שתי קבוצות:
1. משתתפי ההכשרות – באמצעות שאלונים למילוי עצמי שהועברו בסיום כל סמינר ו-6-4 חודשים לאחר מכן.
2. אנשי קהילה אשר השתתפו בפעילויות קהילתיות שהועברו על ידי בוגרי ההכשרות – באמצעות ראיונות טלפוניים חצי מובנים. לצורך כך נבחרו שלושה סוגי פעילויות, וכל אחת נבדקה בשתי קהילות שונות.

בין ממצאי המחקר העיקריים:

  • בוגרי סמינרי ההכשרה דיווחו כי הם  תרמו להעלאת רמתם המקצועית באמצעות רכישת ידע, תפיסות מקצועיות וכלים חדשים בתחום החינוך היהודי הבלתי פורמלי.
  • בסיום הסמינרים, מרבית המשתתפים ביטאו את כוונתם ליישם את שלמדו במסגרת הפעילויות שעליהן הם אחראים בקהילה. חצי שנה לאחר מכן, שיעור נמוך יחסית מהם ציינו כי הם הספיקו לעשות כן. עם זאת, רבים מהם ציינו כי הם מתכננים לעשות זאת בעתיד.
  • מקרי הבוחן הראו כי משתתפי הפעילויות הקהילתיות ביטאו עמדות חיוביות מאוד כלפי הפעילויות שבהן השתתפו בקהילה, ודיווחו על תרומות מגוונות, כגון: הרחבת הידע היהודי, חיזוק הקשר לקהילה היהודית וחיזוק קשרים חברתיים.

 

הצעה לציטוט בעברית:
גורבצביץ', ז'. ואלמוג, י. (2016). התכנית למחנכים יהודיים בחמ"ע: מחקר הערכה.
דמ-16-718. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
 Gorbatsevich, J., & Almog, Y. (2016). Program for Informal Jewish Education Professionals in the Former Soviet Union: Evaluation Study. RR-718-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)